Nagłówek – (prawdopodobnie) najważniejsza część reklamy

Hasło reklamowe

Nagłówek – to reklama w pigułce, która zdecyduje czy odbiorca przeczyta tekst artykułu – reklamy czy nie. Wielu copywriterów nie bez znaczenia podkreśla właśnie jego rolę. Czytelnik zanim zapozna się z treścią chce wiedzieć, o czym będzie czytał. Przykład tytuł tego artykułu: „Nagłówek – prawdopodobnie najważniejsza część reklamy.” – możesz wywnioskować ze przedstawię Ci najważniejsze zagadnienia związane z nagłówkami, dlatego to czytasz i masz rację, bo o tym jest artykuł. Tak więc zaczynamy…

I. Nagłówek musi być spójny z innymi częściami reklamy: tekstem i ilustracją (jeżeli ją prezentujemy, powinna przedstawiać ten sam argument, daje to efekt synergii).

Czytelnik zachęcony nagłówkiem do przeczytania tekstu, oczekuje dalszego rozwinięcia koncepcji w nim zawartych np choćby przez powtórzenie nagłówka na początku tekstu (innymi słowami) lub wyjaśnienie jego znaczenia.

II. Nagłówek powinien być skierowany tylko do zainteresowanych.

Nagłówek nie powinien przyciągać uwagi wszystkich, powinien być kierowany tylko do audytorium docelowego. David Oglivy*, klasyk reklamy stwierdził, że jeżeli produkt jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców, np młodych matek, ta grupa powinna zostać nazwana, w reklamie np. „Młoda matka”. Jasne sprecyzowanie odbiorców już w nagłówku pozwala na większe zainteresowanie nią audytorium docelowego.

III. Kategorie nagłówków.

Przytoczę tu kategorie nagłówków, wyróżnionych przez Johna Caplesa**, które wydają się być najbardziej skuteczne w większości sytuacji.

  • Zainteresowanie samym sobą np. „Czy już osiągnąłeś sukces w e-biznesie?”, nagłówki takie odnoszą się do zainteresowania czytelnika samym sobą, zapowiadają korzyści, czy też pragnienia. Na takie zapowiedzi najczęściej znajdujemy czas na przeczytanie.
  • Informacja – nagłówki niosące ze sobą informację, np. „Nagłówek – prawdopodobnie najważniejsza część reklamy” – niesie ze sobą informację o tym, że nagłówek jest najważniejszą częścią reklamy. Czy też „Odkryto 25 praw skutecznej perswazji”, niosący ze sobą po prostu informację o nowym „odkryciu”.
  • Ciekawość – nagłówek wzbudzający ciekawość, np. „Czy już wynaleziono skuteczny sposób na ból głowy?”, jednakże jak badania** wskazują nagłówki wzbudzające ciekawość, są najbardziej ryzykowne, mogą przynieść spodziewane efekty, a nawet większe, jak i też łatwo mogą ponieść porażkę.
  • Szybki i wiarygodny sposób – musimy tutaj zaprzeczyć powiedzeniu: „lepsze jest wrogiem dobrego” (dobrze jest jak jest lepiej nic nie zmieniać), często reklamując coś nakłaniamy do zmiany, do podjęcia nowych decyzji, dlatego w nagłówku przedstawiamy coś co można zyskać szybko i łatwo. Należy to przedstawić w taki sposób, aby nie było wrogiem dobrego. Nagłówki „negatywne”, często są niestety mało skuteczne. Wiarygodność, często podkreślamy np. liczbami

O technikach i metodach tworzenia nagłówków, będę pisał w innym artykule.

IV. Skuteczność nagłówka można stwierdzić tylko przez analizę wykonania zadania (np. sprzedaży).

Czy dany nagłówek jest skuteczny w danej reklamie, w danym tekście i dla danego audytorium? Niektóre osoby zajmujące się pisaniem ofert, dosłownie rozumieją słowo copywriter, czyli „kopiując pisze”, stąd ich przekonanie o tym, że raz zastosowane z dobrym skutkiem jednego nagłówka sprawdzi się po przeróbkach w innych sytuacjach. Zapominając przy tym o różnicach kulturowych, mentalnych czy różnicach w wiedzy, doświadczeniu i celach audytorium docelowego. Poza tym człowiek wymyślający, oceniający nagłówek zna jego sens, podczas gdy potencjalny odbiorca musi ten sens właśnie z niego odczytać.

Skuteczność nagłówków powinno się oceniać tylko pod względem działania np. ilości sprzedanych towarów – usług, a nie np. składni czy techniki, jaką został stworzony. W praktyce testuje się reklamę z różnymi wersjami nagłówków, np. w przypadku stron internetowych wyświetla się różnym osobom różną treść, a potem sprawdza się, która treść więcej „sprzedała”. Odbiorca nie ma pojęcia o tym, że jest testowany, bo zawsze mu się będzie wyświetlać tą sama treść np. przez zastosowanie cookies lub czasowego testowania różnych ofert.

W przypadku reklam w prasie** można np. w nakładzie wydrukować dwie różne wersje z kuponem do odesłania, i skuteczność badać pod względem ilości odesłanych kuponów.

Przed zastosowaniem większych i kosztownych (czas się liczy) badań. Efektywności, działanie nagłówków można sprawdzić, choćby na niewielkiej próbie, wystarczy przedstawić je kilku osobom nie mówiąc, co reklamujemy i sprawdzić ich reakcję. Oczywiście należy pamiętać w takich testach o zapytanie odpowiedniej grupy docelowej .

V. Akapity możemy, tytułować osobnymi nagłówkami.

Tekst reklamy często jest podzielony podtytułami, w każdym z nich powinny być zachowane powyższe zasady, z tym, że powinny odnosić się tylko do danego fragmentu. Rozdzielając tekst na mniejsze części, należy pamiętać, o głównym celu tekstu, zawartym w pierwszym nagłówku. Pierwszy nagłówek skłonił czytelnika do przeczytania tekstu, w środku tekstu możemy już założyć, że ON DZIAŁA. W związku z tym myśl zawartą w głównym tytule, dobrze jest powtarzać, zarówno na początku i odpowiednio argumentując w środku, również powtórzyć na końcu tekstu.

Na koniec chciałem jeszcze raz przypomnieć, o ważnej roli jaka pełni nagłówek. Pierwsze kilka sekund spojrzenia na całą reklamę stronę decyduje o tym, czy audytorium będzie zainteresowane przeczytaniem całości. Z nagłówkiem jest podobnie jak z pierwszym wrażeniem w przypadku spotykania nowych osób. Dodatkowo nagłówek musi przerwać monotonny tok myślenia odbiorcy w danej chwili i wzbudzić w nim chęć zapoznania się z treścią

*D. Ogilvy, „Confessions of Advertising Man”, New York, Ballantine Books 1971
**J.Caples, F.Hahn, „Skuteczna reklama”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000