Tworzenie zestawów kolorystycznych na stronę WWW

Kredki

W artykule Kolory na stronie WWW pisałam o tym, jak ważny jest odpowiedni dobór kolorów na stronie internetowej. Dzisiaj podpowiem, jak tworzyć zestawy kolorystyczne, aby nasza strona była przyjazna użytkownikowi.

Na początek warto wiedzieć, czym jest barwoślepota. Zaburzenie to przybiera różne formy i wynika z uszkodzenia tzw. genu recesywnego  chromosomu X. W ludzkim oku znajdują się bowiem czopki zawierające pigment, dzięki któremu oko jest w stanie widzieć jedną z trzech następujących barw, żółtą, niebieską i czerwoną. Jeśli  w narządzie wzroku zabraknie któregokolwiek z pigmentów, oko nie będzie w stanie prawidłowo rozpoznawać kolorów.

 Podstawowe zaburzenia w ramach barwoślepoty to:

 tritanopia, polegająca na nierozpoznawaniu niebieskiej i żółtej barwy,

– deuteranopia, czyli popularny daltonizm polega na braku rozpoznawania barwy zielonej,a  ściślej mówić, mylenie ją z kolorem czerwonym,

– protanopia jest zaburzeniem  rozpoznawania barwy czerwonej, czyli myleniem jej z kolorem zielonym.

projektowaniu stron WWW wykorzystuje się kilka zasad tworzenia zestawów kolorystycznych, których efektem jest otrzymanie schematów kolorów harmonijnych. Są to schematy monochromatyczne, pastelowe oraz kontakstowe

Przy projektowaniu kolorystyki strony WWW warto korzystać z koła kolorów oraz niezwykle przydatnego narzędzia jakim jest  Adobe Kuler.

Tworzenie zestawów harmonijnych kolorów polega na zastosowaniu kilku zasad. Pierwszą z nich jest tzw zasada komplementarności, zgodnie z którą wybieramy z koła barw dwa dowolne kolory leżące naprzeciwko siebie . Druga zasad tzw. triady polega na tym, iż z koła barw wybiera się trzy kolory, które leżą względem siebie w równych odległościach. Następna zasada mówi, iż do przygotowania barw harmonijnych należy wybrać cztery kolory z koła barw, które stanowią wierzchołki utworzonego czworoboku.  W analogiczny sposób możemy tworzyć kolejne zestawy barw harmonijnych.

Kolory monochromatyczne to takie, które stanowią odcienie tej samej barwy. Tego typu zestaw kolorów uzyskuje elegancki wyważony wygląd strony.

Zestawy kolorów pastelowych mogą być dobierane z barw odległych od siebie, jednak musi je łączyć wspólna cecha jaką jest stopień nasycenia barwy.

Kolory kontrastowe uzyskuje się z dwóch leżących naprzeciw siebie na kole barw lub trzech oddalonych od siebie o 120 stopni. Stosowanie takiej gamy kolorystycznej wymaga jednak odpowiedniego wyczucia, bowiem łatwo przesadzić z ilością barw i tym samym wywołać efekt „rażenia” kolorem.

Sposobów oraz reguł na łączenie kolorów jest wiele, a to, jaką kolorystykę zastosujemy na naszej stronie WWW zależy od kilku czynników, jak na przykład charakter strony, jej tematyka, czy aktualne trendy. Pamiętajmy jednak, aby zawsze kierować się umiarem, gdyż chcąc na siłę zainteresować użytkownika krzykliwą kolorystyką strony możemy łatwo go spłoszyć.