Wewnętrzne czynniki strony WWW mające wpływ na pozycję strony w wyszukiwarkach

Czynniki SEO

Pozycjonowanie to proces bardzo złożony i często daje nieprzewidywalne efekty, o czym wiedzą doskonale specjaliści SEO. Wszelkie działania SEO zmierzają do tego, aby uzyskać wysokie pozycje strony w wyszukiwarkach. Nie jest to jednak jest rzecz prosta, a  efekty  naszych wysiłków zależą od wielu czynników, które  nieustannie się zmieniają. Bez względu jednak na rodzaj serwisu czy stron WWW, którą pozycjonujemy, istnieje kilka żelaznych zasad, które należy spełnić, aby strona miała większe szanse na wysoką pozycję w rankingu. Ponieważ czynników decydujących o pozycji są tysiące i praktycznie niemożliwym jest poznanie ich wszystkich, warto swoją uwagę poświęcić 15-20 najważniejszym z nich, gdyż w ten sposób będziemy w stanie zmierzyć efekty swojej pracy.

Czynniki mające wpływ na pozycję w wyszukiwarkach możemy podzielić na wewnętrzne, funkcjonujące w obrębie strony oraz zewnętrzne, które związane są z działaniami poza stroną WWW. W tym artykule omówię czynniki wewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne strony WWW

1.       Słowa kluczowe w znaczniku <title>

2.       Słowa kluczowe w adresie URL

3.       Słowa kluczowe w znaczniku <meta>

4.       Słowa kluczowe w znacznikach nagłówków <H1, H2…H6>

Na temat powyższych punktów  pisałam już we wcześniejszym artykule Gdzie umieszczać słowa kluczowe, do lektury którego zapraszamdlatego w tym miejscu pominę ich omówienie.

Jeśli chodzi o słowa kluczowe w znaczniku <title> dodam jeszcze, aby w miarę możliwości wszystkie słowa kluczowe, których używamy w opisie znajdującym się w tym znaczniku występowały również w treści strony.

5.       Słowa kluczowe  w treści strony

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na pozycję strony w rankingu jest użycie słów kluczowych w treści strony WWW. Na temat wyboru właściwych słów kluczowych pisałam w artykule  Keyword- tajemnica słowa kluczowego. Użytkownik, który wpisując daną frazę w polu wyszukiwania trafi na naszą stronę, będzie miał nadzieję znaleźć tam informacje adekwatne do jego zapytania.  Dobrze jest użyć dane słowa kilkakrotnie na stronie (również w różnych odmianach , zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej) uważając jednak, aby nie przesadzić z ich ilością, gdyż wyszukiwarka może potraktować takie działanie jako sztuczne i podejrzane.

Właściwą ilość słów kluczowych na stronie określa się poprzez zbadanie ich zagęszczenia. Przyjmuje się, że właściwa gęstość słów kluczowych wynosi 02-0,5%. Pamiętajmy jednak, iż wartości te nie są sztywną zasadą, a raczej formą dobrych praktyk. Podobnie jak w przypadku innych czynników, również i ten rozpatrywany jest indywidualnie  i strona, która ma zagęszczenie słów kluczowych na poziomie 10% może być równie wysoko, jak ta o wcześniej wspomnianych wartościach. Podczas umieszczania słów kluczowych w treści kierujmy się zatem rozsądkiem.

6.       Pozycja słów kluczowych w treści

Wiemy już, że treści na stronie powinny zawierać ważne dla nas słowa kluczowe. Równie istotna jest ich pozycja w tekście, a  mianowicie, im wyżej początku tekstu, tym lepiej. Jeśli nasza strona WWW jest rozbudowana w taki sposób, iż aby dotrze3ć do jej końca trzeba ją przewinąć, słowa kluczowe powinny zostać umieszczone powyżej linii przewijania.  Oczywiście poniżej tej linii również umieśćmy słowa posługując się różnymi odmianami, czy nawet synonimami.

Na dziś to tyle. W drugiej części tego artykułu wskażę kolejne czynniki wewnętrzne wpływające na pozycję w rankingu.

7. Słowa kluczowe w anchor text

Anchor text, czyli kotwica to tekst, który stanowi odnośnik do danej strony WWW. Jest to szczególnie ważne, gdy pozyskujemy linki zewnętrzne. Jeśli na przykład zamierzamy umieścić link do naszego bloga o zdrowiu, możemy użyć  formy:” Najlepszych porad o zdrowiu dostarczy Ci Encyklopedia zdrowia, zamiast pisać :” Najlepsze porady o zdrowiu znajdziesz tutaj.

8. Słowa kluczowe zawarte w nazwie domeny

Warto również pamiętać, iż strona, której domena  w nazwie zawiera ważne dla nas słowo kluczowe prawdopodobniej uzyska wyższą pozycję w Google niż gdyby go nie zawierała. Na ten temat zdania są jednak podzielone. Wiele osób uważa bowiem, że słowo kluczowe w domenie nie ma żadnego znaczenia, natomiast ja zachęcam do stosowania tego typu rozwiązania w miarę możliwości, co z  pewnością nie zaszkodzi naszej stronie, a może jedynie pomóc. Już sam fakt, iż część domeny zawiera słowo kluczowe sprawia, że zostanie ono pogrubione w wynikach wyszukiwania, co jest zdecydowaną korzyścią.

Musze jednak w tym miejscu dodać, iż istnieje mała szansa na to, że uda nam się zdobyć domenę z ważnym dla nas słowem kluczowym, jeśli nie jest ono niszowe. Wówczas pozostają nam kombinacje słów kluczowych połączonych myślnikiem, bez żadnej spacji między jego członami lub użycie słowa kluczowego w subdomenie domeny głównej.

9. Rozmiar strony WWW

Nie istnieje żelazna zasada określająca, jaki powinien być rozmiar strony, gdyż każda witryna posiada indywidualną tematykę. Warto jednak wyeliminować zbędne elementy strony, które mogą powodować zwiększenie czasu ładowania się strony, np. poprzez zmniejszenie rozmiaru użytej grafiki.

Ważne jest również, aby strona internetowa posiadała w treści minimum 200 słów. Z tym również może być różnie, jednak w przypadku większości serwisów lepiej tę regułę zachować.

10. Likowanie wewnętrzne

Wewnętrzna struktura linków na stronie ma duże znaczenie z punktu widzenia optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Zadanie to staje się tym trudniejsze im więcej podstron posiada nasza witryna. Wówczas warto wykorzystać podział na kategorie tematyczne, do których linki będą widoczne na stronie głównej. Dzięki temu skrócimy drogę dotarcia do interesującej użytkownika podstrony. Pamiętajmy więc, że jeśli w naszej witrynie do ważnych podstroi konieczne jest dojście za pomocą kilku kliknięć, warto przemyśleć jej strukturę  i na nowo zaplanować rozmieszczenie odnośników.

11. Wiek strony WWW

Strony WWW, podobnie jak firmy, muszą zapracowana zaufanie swoich klientów i użytkowników. Im dłużej firma utrzymuje się na rynku, tym większym zaufaniem się cieszy. Ta sama zasada dotyczyć stron WWW.  Jeśli nasza strona jest „świeża” roboty wyszukiwarek ostrożnie podchodzą do jej oceny, natomiast kilkuletnia domena o określonej tematyce będzie traktowana priorytetowo w ustalaniu rankingu, gdyż przez ten czas zdążyła zdobyć zaufanie zarówno robotów, jak i użytkowników.

12. Problem kanonizacji adresów URL

Ważnym aspektem optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek jest kwestia adresów kanonicznych. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom adresów URL:

Dla nas adresy te mogą prowadzić  tej samej witryny, jednak dla robotów wyszukiwarek są to różne strony. Jeśli robot pod każdym adresem znajdzie stronę o tej samej treści, możemy mieć problem z tzw. duplicate content. Warto zatem przyjąć jeden format adresu i posługiwać się nim zawsze, gdy pozyskujemy linki z innych stron. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z narzędzia Webmaster Tools i za jego pomocą ustawić preferencje formatu domeny. Możemy również na adresach kanonicznych ustawić przekierowania 301.

Jak wspomniałam w poprzednim artykule wymienione tu czynniki to zaledwie niewielki procent spośród wszystkich, które wpływają na pozycję stron w rankingu. Warto jednak skupić się na powyższych elementach przygotować naszą stronę zgodnie z opisanymi zaleceniami.